Logo De Kreek Premiumzorg
 
Met welke problemen
Werkwijze
Behandelmogelijkheden
Toestemming
Behandelrelatie
Vergoeding

Behandelrelatie

Ieder van ons werkt met een door haar of zijn beroepsvereniging omschreven beroepscode.
De belangrijkste punten daarin zijn:

  • De therapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen
  • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Informatie kan alleen worden verstrekt na uw schriftelijke toestemming
  • De therapeut is verplicht u te informeren betreffende wat hij denkt dat er met u aan de hand is en over de behandeldoelstellingen
  • Uw gegevens worden in uw dossier bewaard
  • U heeft recht op inzage