Logo De Kreek Premiumzorg

Over De Kreek Premiumzorg GGZ

De Kreek-Premiumzorg GGZ is een kleinschalige, gespecialiseerde instelling in Zeeuws-Vlaanderen voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) en kinderen en jeugd (tot 18 jaar) met psychische problemen. Wij bieden kortdurende behandelingen (Generalistische GGZ) als het kan en langer durende behandelingen (Specialistische GGZ) indien nodig. Ons team bestaat uit GZ-psychologen en psychotherapeuten met diverse specialisaties. Daarnaast werken wij samen met enkele psychiaters waar consultatie mogelijk is voor medicamenteuze ondersteuning of behandeling.

 

Onze instelling is tevens een opleidingsinstelling waar GZ-psychologen en psychotherapeuten worden opgeleid. De therapeuten in opleiding worden intensief gesuperviseerd en hebben reeds opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
De Kreek-Premiumzorg is een instelling in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dat betekent dat de zorg die wij bieden in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet. De zorg aan kinderen en jeugdigen wordt vergoed door de gemeente waar u woont.

Locaties

Oostburg (hoofdlocatie)
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Nieuwstraat 19
4501 BA OOSTBURG

Terneuzen
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Medisch Centrum Epicurus
Van Steenbergenlaan 37
4531 HL TERNEUZEN

Hulst
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Grote Zwanenstraat 22
4561 AN HULST

Sas van Gent
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Oostkade 15
4551 CL Sas van Gent

Wij houden ook, beperkt, spreekuur in de huisartsenpraktijken in Breskens, Aardenburg, Sluis en Kloosterzande.
Wij bieden ook beperkt mogelijkheden om in de avonduren een afspraak te maken. (tot 20h)

Bereikbaarheid

Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 15:00 (0117 - 455244).

Mailen kan via secretariaat@dekreekpremiumzorg.nl

Het persoonlijke e-mail adres van uw behandelaar krijgt u in de uitnodigingsbrief voor uw eerste afspraak.

Voor dringende hulp buiten kantooruren dient u contact op te nemen met de huisartsenpost HAP 0115-643000

Wachttijd

Afhankelijk van de instroom is er helaas een wachttijd voor eerste gesprek (intake) en soms voor een bepaalde behandeling of voor een bepaalde behandelaar.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment waarop het eerste intakegesprek plaatsvindt.

Voor de Generalistische Basis GGZ bedraagt de wachttijd 2 - 7 weken, afhankelijk van de locatie.

Voor de Specialistische GGZ bedraagt deze momenteel 6 weken.

Voor kinderen en jeugdigen bedraagt deze wachttijd momenteel 2-7 weken, afhankelijk van de locatie

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Voor de Generalistische Basis GGZ en voor de Specialistische GGZ bedraagt deze momenteel 2 weken. Dit geldt voor zowel volwassenen en ouderen als voor kinderen en jeugdigen.

 

De Kreek-Premiumzorg GGZ hanteert geen verschil in wachttijden op basis van diagnoses of zorgverzekering.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bijgewerkt op 12 juli 2019.