Logo De Kreek Premiumzorg Gouden randje - Meest gewaardeerd 2022-2023
 
Met welke problemen
Werkwijze
Behandelmogelijkheden
Toestemming
Behandelrelatie
Vergoeding

Behandelmogelijkheden

Na de intakeprocedure, eventueel aangevuld met een psychologisch testonderzoek, worden in een adviesgesprek de behandelmogelijkheden besproken. De behandeling kan bestaan uit oudergesprekken, individuele gesprekken/behandelcontacten met het kind. De methodiek daarvan is leeftijds- en problematiekafhankelijk.
Per 1 mei nemen wij deel aan een samenwerkingsverband voor integrale jeugdhulp: Tij Zeeland.
TIJ bestaat uit zes ketenpartners, namelijk Stichting KIO, Psychologie Praktijk JIPP, De Kreek - Premiumzorg GGZ, Stichting Juutsom, Psychologenpraktijk Triade K&J en Prokino Zorg.
Om snel passende, persoonlijke en doelgerichte hulp voor kinderen, jongeren, ouders en gezinnen te kunnen bieden, heeft TIJ een gezamenlijk multidisciplinair aanmeldteam van drie verschillende specialisaties.
U kunt TIJ bereiken op werkdagen van 9.00 – 17.00 op 0800-9091, via info@tij-zeeland.nl  en via de website www.tij-zeeland.nl

 

Balans Digitaal

Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg, wetenschap en politiek.

Ouders kunnen via Balans ervaringen delen en van elkaar leren. Wij zorgen ervoor dat deze ervaringen ook breed toegankelijk worden gemaakt voor andere ouders en meegenomen in het onderwijs en in de zorg.

Kijk voor meer informatie op www.balansdigitaal.nl