Logo De Kreek Premiumzorg Gouden randje - Meest gewaardeerd 2022-2023
 
Met welke problemen
Werkwijze
Behandelmogelijkheden
Toestemming
Behandelrelatie
Vergoeding

Werkwijze

Tot 14 jaar wordt een eerste gesprek in principe gevoerd met beide ouders. Afhankelijk van de problematiek van de jongere kan die al dan niet bij dat gesprek aanwezig zijn of wordt er een aparte afspraak voor de jongere gemaakt. Jongeren vanaf 16 jaar hebben wettelijk het recht om alleen te komen. Tijdens de intake wordt in overleg met de cliënt een behandelplan uitgestippeld. Soms is er psychologisch testonderzoek nodig om tot een goede diagnose te komen en een behandelplan op te kunnen stellen. In een adviesgesprek wordt door de psycholoog aangegeven wat het behandelplan is. Dit kan begeleiding of behandeling binnen onze praktijk inhouden, maar soms ook een verwijzing naar een andere discipline of instelling. Indien gewenst en met toestemming wordt door de behandelaar samengewerkt met de school, met de GGD-arts en eventueel met de kinder- en jeugdpsychiater. Bij afronding van de behandeling wordt de terugvalpreventie besproken.