Logo De Kreek Premiumzorg Gouden randje - Meest gewaardeerd 2022-2023
 
Met welke problemen
Werkwijze
Behandelmogelijkheden
Behandelrelatie
Vergoeding

Basispakketzorg

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis)arts nodig. De behandelingen bij De Kreek-Premiumzorg vallen binnen de basisverzekering en worden door alle zorgverzekeraars volledig vergoed. De kosten van uw behandeling worden na afloop van de behandeling door De Kreek-Premiumzorg direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De behandelingen tellen echter wel mee voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Wanneer dit nog niet is aangesproken wanneer wij declareren wordt dit door de zorgverzekeraar met u verrekend.

De Kreek-Premiumzorg heeft voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars die u hier kunt vinden.

Afhankelijk van de verwijzing en het gekozen behandeltraject valt de zorg in de basis-GGZ dan wel specialistische GGZ. Bij vragen over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ook bij ons secretariaat kunt u terecht met vragen over uw zorgverzekering en vergoedingen.

Niet basispakketzorg

Het College van Zorgverzekeraars (CVZ) bepaalt, op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW)m, welke zorg door de Zorgverzekeraars in het basispakket wel en niet vergoed wordt.

Voorbeelden van problemen waarvoor psychologische hulp niet wordt vergoed:

  • werkproblemen (partner)
  • relatieproblemen
  • overspannen zijn (aanpassingsstoornissen)
  • levensfaseproblemen
  • acculturatieproblemen
  • identiteitsproblemen
  • studieproblemen
  • leerstoornissen

Als u voor deze zorg toch bij ons terecht wilt, wordt in 2023 voor behandeling een tarief van €124,- per zitting aan u gefactureerd.

Diagnostiek zonder behandeling wordt ook niet door de zorgverzekeraar vergoed. Tarieven kunt u hier downloaden