Logo De Kreek Premiumzorg Gouden randje - Meest gewaardeerd 2022-2023
 
Met welke problemen
Werkwijze
Behandelmogelijkheden
Behandelrelatie
Vergoeding

Werkwijze

In enkele gesprekken gaan wij met u na wat uw klachten en problemen zijn. De gesprekken worden soms aangevuld met psychologisch testonderzoek. Na deze intakefase wordt in overleg besloten welke therapievorm bij welke medewerker het beste bij uw problemen zal aansluiten. Er wordt met u een behandelplan besproken: dit betreft het doel van de behandeling, de manier waarop dat doel bereikt kan worden en een inschatting van de mogelijke duur van de behandeling. Bij afronding van de behandeling wordt de terugvalpreventie besproken.

Informatieuitwisseling verwijzers

Met uw instemming stuurt uw behandelaar na intake een verslag aan uw verwijzer met daarin diagnose en behandelplan. Na het afsluiten van de behandeling een eindverslag met daarin het verloop van de behandeling en behaalde resultaat.